phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Dyktowanie głosem BlindShell Classic

Ważna informacja: Aby móc używać trybu dyktowania głosem, telefon musi mieć połączenie z internetem, przez WiFi bądź sieć komórkową.

Aby włączyć dyktowanie głosem w trybie wprowadzania przyciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji głośności. Dyktowanie głosem zostanie aktywowane i po krótkim sygnale dźwiękowym będziesz mógł/mogła dyktować tekst.

Tekst dyktuj powoli, po kilka słów. Po każdym podyktowanym segmencie telefon lekko zawibruje. W tym momencie możesz kontynuować albo zakończyć dyktowanie naciskając i przytrzymując którykolwiek z klawiszy głośności lub naciskając przycisk potwierdzania. Jeśli tego nie zrobisz, opcja dyktowania wyłączy się automatycznie po kilku sekundach, jeśli tekst nie jest dyktowany.

 

Wróć do poradni