phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Kontakty BlindShell Classic

Menu kontakty pozwala na dostęp, edycję i dodawanie nowych kontaktów. Możesz także tworzyć kopię zapasową kontaktów oraz importować kontakty przy pomocy pliku *.vcf. Możesz również wybrać kontakty przypisane do szybkiego połączenie.

Lista kontaktów

Lista kontaktów zawiera wszystkie kontakty zapisane w pamięci telefonu oraz na karcie SIM. Po liście kontaktów możesz poruszać się strzałkami w lewo i prawo, możesz również skorzystać z opcji wyszukiwania oraz przeskoczyć do danego kontaktu, wpisując jego pierwszą literę.

 • Pozycja szukaj jest ostatnią na liście, możesz dostać się do niej w mgnieniu oka używając klawisza w lewo. Po wybraniu opcji szukaj wpisz całą nazwę kontaktu lub jej część, aby znaleźć dany kontakt. Wszystkie kontakty pasujące do treści wyszukiwania zostaną wyświetlone.
 • Wpisanie danej litery przeniesie cię do pierwszego kontaktu, którego nazwisko rozpoczyna się tą literą. Na przykład: przez uciśnięcie dwójki trzy razy napiszesz literę C, zostaniesz wówczas przeniesiony do pierwszego kontaktu, którego nazwisko zaczyna się na C. Następnie, aby wybrać inny kontakt, użyj strzałek prawo-lewo.

Po wybraniu danego kontaktu pojawią się następujące opcje:

 • Zadzwoń – pozwala na zadzwonienie do danego kontaktu.
 • Wyślij wiadomość – pozwala na stworzenie i wysłanie wiadomości do danego kontaktu.
 • Edytuj kontakt – pozwala na zmianę imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz e-maila przypisanego do dodanego kontaktu.
 • Wyślij kontakt jako wizytówkę – otwiera menu, w którym można wybrać osobę z listy kontaktów lub podać numer telefonu, aby następnie wysłać dane danego kontaktu jako wizytówkę.
 • Usuń kontakt – usuwa kontakt. Wymaga potwierdzenia.

Kontakty na karcie SIM

Kontakty zapisane na Twojej karcie SIM wyświetlane są na Twojej liście kontaktów. Jeśli usuniesz taki kontakt, zostanie on także usunięty z Twojej karty SIM. Jeśli zedytujesz kontakt zapisany na karcie SIM, zostanie on zapisany jako nowy kontakt w pamięci telefonu a oryginalny kontakt zostanie usunięty z karty SIM.

Dodawanie nowego kontaktu

Nowy kontakt może zostać dodany za pomocą opcji dodaj nowy kontakt. Możesz zapisać następujące informacje odnośnie danego kontaktu – imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer domowy, numer pracowniczy oraz adres e-mail. Po wypełnieniu wybranych pól, możesz zapisać kontakt, korzystając z opcji zapisz kontakt.

Wybieranie połączeń jednym klawiszem

Wybieranie połączeń jednym klawiszem pozwala na szybkie wykonanie połączenie aż z dziesięcioma numerami. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać dany numer, do którego przypisany jest kontakt a następnie potwierdzić wybór klawiszem potwierdzania.

Listę aktualnie przypisanych numerów można znaleźć w menu pod pozycją wybieranie połączeń jednym klawiszem. Każda numer pokaże informację o przypisanym numerze lub informację, czy w ogóle jakiś numer został przypisany.

 • Nieprzypisany – oznacza, że pod danym numerem nie został zapisany numer telefonu do wykonania szybkiego połączenia.
 • Przypisany – oznacza, że pod danym numerem został zapisany numer telefonu do wykonania szybkiego połączenia. Możesz go usunąć lub zastąpić innym numerem.

Zapisywanie kopii zapasowej i import kontaktów

BlindShell pozwala na zapisywanie kopii zapasowej i importowanie kontaktów przy pomocy pliku *.vcf.

Importowanie kontaktów

 • Aby zaimportować kontakty, plik musi mieć właściwą nazwę – Contacts.vcf Skopiuj ten plik do głównego katalogu na karcie pamięci, jeśli jej używasz, albo do głównego katalogu w pamięci telefonu.
 • Jeśli plik zostanie skopiowany zarówno do pamięci telefonu jak i na kartę pamięci, zostanie użyty plik z karty pamięci.
 • Wybierz opcję importuj kontakty, aby skopiować dane z pliku Contacts.vcf do pamięci telefonu.
 • Kontakty identyczne z kontaktami, które są już zapisane w pamięci telefonu, zostaną pominięte w czasie importu.
 • Po zakończeniu importu nazwa pliku Contacts.vcf zostanie zmieniona na Contacts-imported.vcf
 • Telefon zgłosi błąd, jeśli dany kontakt nie zostanie odnaleziony na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

 • Wybierz opcję utwórz kopię kontaktów z menu, aby stworzyć plik Contacts.vcf; spowoduje to zapisanie listy kontaktów telefonu do pliku Contacts.vcf
 • Jeśli w telefonie umieszczona jest karta pamięci, plik zostanie na niej zapisany.
 • Jeśli karta pamięci nie jest zainstalowana w telefonie, plik zostanie zapisany w głównym katalogu w pamięci telefonu.

 

Wróć do poradni