phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Kontrolowanie BlindShell Classic głosem

Ważna informacja: Aby móc używać trybu dyktowania głosem, telefon musi mieć połączenie z internetem, przez WiFi bądź sieć komórkową.

Telefon może być także kontrolowany za pomocą komend głosowych. Znajdując się w menu przyciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji głośności. Tryb komend głosowych zostanie aktywowany i po krótkim sygnale dźwiękowym będziesz mógł/mogła dyktować komendy.

Tryb komend głosowych oferuje następujące fukcjonalności:

  • Możesz otworzyć dowolną aplikację, po prostu podając jej nazwę. Np. aby otworzyć aplikację wiadomości, wystarczy włączyć tryb komend głosowym i powiedzieć "wiadomości".
  • Możesz zadzwonić do osoby z listy kontaktów. Aby to zrobić, uruchom tryb komend głosowych i powiedz "zadzwoń [nazwa kontaktu]", np. "zadzwoń Michał" albo "zadzwoń mama".
  • Możesz także wysyłać wiadomości korzystając z komend głosowych. Uruchom tryb komend głosowych i powiedz "wyślij wiadomość do [nazwa kontaktu]", np. "wyslij wiadomość do Michał" lub "wyślij wiadomość do mama". Następnie możesz albo wpisać tekst z użyciem klawiatury lub go podyktować.
  • Możesz również szybko otrzymać informacje o stanie telefonu, aktualnej godzinie, dacie czy poziomie naładowania baterii. Uruchom tryb komend głosowych i powiedz "informacja o stanie", "czas", "data" lub "naładowanie baterii".

 

Wróć do poradni