phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Narzędzia BlindShell Classic

W menu narzędzia znajdziesz następujące aplikacje:

 • Alarm/Budzik
 • Minutnik
 • Kalendarz
 • Notatnik
 • Rejestrator głosu
 • Kalkulator
 • Pogoda

Budzik

Budzik pozwala na nastawienie kilku alarmów naraz. Dla każdego z nich możesz ustawić godziny i dni tygodnia, w których będzie on uruchamiany. Aby anulować aktywny budzik naciśnij klawisz potwierdź lub klawisz do tyłu.

Ustawianie budzika

Aby utworzyć nowy alarm wybierz opcję nowy alarm.

 • Ustaw godzinę – możesz wpisać cztery cyfry. Pierwsza para cyfr to godziny, druga to minuty.
 • Ustaw powtarzanie – ta opcja zarządza dniami tygodnia, w których alarm będzie aktywowany. Jeśli nie wybierzesz konkretnych dni tygodnia, alarm będzie się uruchamiał każdego dnia. W przeciwnym wypadku alarm uruchomi się tylko w wybrane dni.
 • Zapisz alarm – zapisuje i aktywuje alarm.

Edytowanie alarmu

Wybierając wcześniej ustawiony alarm, możesz go aktywować, deaktywować lub zmienić jego ustawienia. Nieaktywny alarm będzie nadal zapisany w pamięci telefonu, niemniej nie będzie się uruchamiał. Wybranie opcji zmień alarm daje następujące możliwości:

 • Ustaw godzinę – zmienia godzinę alarmu.
 • Ustaw powtarzanie – pozwala na wybranie dni, w które alarm będzie się uruchamiał.
 • Zapisz alarm – zapisuje zmiany, aby anulować zapisanie zmian naciśnij klawisz cofnij.

Minutnik

Minutnik pozwala na odliczanie czasu. Gdy upłynie dany czas, odgrywana jest charakterystyczna melodia. Aplikacja ta działa w tle, więc nie ma potrzeby, aby w czasie jej działania ekran telefonu był włączony. Aby anulować odliczanie czasu naciśnij klawisz potwierdź lub klawisz cofnij.

Ustawianie odliczania czasu i jego aktywacja

Odliczanie można nastawić tylko wówczas, kiedy minutnik nie jest aktywny (kiedy nie jest uruchomiony ani zatrzymany).

 • Po wybraniu pozycji minutnik pokażą się dwie opcje: aktywuj i ustaw czas.
 • Opcja aktywuj uruchomi odliczanie aktualnie nastawionego czasu.
 • Wybierając opcję ustaw czas możesz nastawić ilość minut i sekund.
 • Po wpisaniu czasu odliczania wybierz zapisz, aby zapisać odliczanie czasu.

Aktywacja, zatrzymywanie i anulowanie odliczania

 • Aby aktywować odliczanie wybierz minutnik a następnie aktywuj. Minutnik zacznie odliczać czas.
 • Podczas gdy minutnik odlicza czas możesz zatrzymać odliczanie (minutnik zatrzyma się na aktualnym czasie) albo je anulować (minutnik zresetuje się).
 • Podczas gdy minutnik jest zatrzymany, możesz znów go uruchomić (minutnik będzie kontynuował odliczanie pozostałego czasu) albo anulować odliczanie (minutnik zostanie zresetowany).

Kalendarz

Aplikacja kalendarz pozwala na tworzenie i kontrolowanie twojego terminarzu. Możesz w nim tworzyć wydarzenia, które trwają cały dzień, od danej do danej godziny lub takie które zajmą kilka dni. O każdym wydarzeniu zostaniesz poinformowany w wyprzedzeniem, możesz także ustawić wydarzenie, aby powtarzało się w regularnych odstępach czasu.

Dodawanie wydarzenia

 • Wybranie opcji dodaj wydarzenie pozwoli na podanie jego szczegółów. Pola obowiązkowe to nazwa wydarzenia i czas rozpoczęcia. Pozostałe pola można dopełnić po dodaniu wydarzenia.
 • Nazwa wydarzenia – tutaj wprowadź nazwę wydarzenia (np. imieniny cioci Jadzi)
 • Miejsce – miejsce wydarzenia. Możesz tutaj wprowadzić dodatkowe informacje.
 • Data rozpoczęcia – pierwszy dzień wydarzenia. Możesz wprowadzić datę ręczenie lub skorzystać z opcji wybierz datę, która pokaże 7 dni nadchodzącego tygodnia.
 • Początek wydarzenia – jeśli trwa ono cały dzień, pozostaw to pole puste. W przeciwnym wypadku wprowadź godzinę, o której zaczyna się dane wydarzenie.
 • Data zakończenia – w przypadku wydarzenia, które trwa tylko jeden dzień, data powinna być ta sama jak w przypadku daty rozpoczęcia. W przeciwnym wypadku wprowadź datę zakończenia wydarzenia.
 • Koniec wydarzenia – wprowadź godzinę zakończenia wydarzenia. Jeśli wprowadzisz godzinę przed początkiem wydarzenia, to godzina początku wydarzenia zostanie cofnięta o godzinę.
 • Powtarzanie – jeśli chcesz, aby dane wydarzenie powtarzało się regularnie, możesz ustawić co jaki czas ma się ono powtarzać.
 • Zapisz wydarzenie – zapisuje wydarzenie.

Przeglądanie terminarza

Wszystkie przyszłe wydarzenia znajdziesz w menu terminarz. Pokazane są: nazwa wydarzenia oraz czas, w którym się ono odbywa. Jeśli chcesz zmienić lub usunąć dane wydarzenie, przyciśnij klawisz potwierdź, aby uzyskać dostęp do tych opcji.

Przeglądanie kalendarza

Aby przeglądać kalendarz tygodniami lub dniami wybierz opcję przeglądaj kalendarz. Wybierz rok, miesiąc i tydzień w którym znajdują się wydarzenia, które chcesz przejrzeć. Możesz wówczas wyświetlić wszystkie wydarzenia w wybranym tygodniu albo przeglądać wydarzenia dla danych dni.

Notatnik

Aplikacja notatnik pozwala na zapisywanie notatek.

 • Aby wytworzyć nową notatkę wybierz opcję dodaj notatkę z menu, wpisz jej treść a następnie zapisz używając klawisza potwierdź.
 • Aby uzyskać dostęp do listy notatek wybierz z menu pozycję lista notatek.

Jeśli wybierzesz daną notatkę z listy, będziesz mógł skorzystać z następujących opcji:

 • Edycja – otwiera notatkę w celu jej edycji.
 • Wyślij jako SMS – stwarza możliwość wybrania kontaktu lub wpisania numeru telefonu na który notatka zostanie wysłana.
 • Usuń – pozwala usunąć wybraną notatkę.
 • Usuń wszystko – usuwa wszystkie notatki z listy.

Rejestrator Głosu

Aplikacja rejestrator głosu pozwala na zapisywanie notatek głosowych oraz nagrywanie rozmów i dźwięków.

 • Aby stworzyć nowe nagranie wybierz opcję zacznij nagrywać, nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij klawisz potwierdź lub cofnij.
 • Aby uzyskać dostęp do nagrań, wybierz z menu pozycję lista nagrań.

Po wybraniu nagrania z listy, pokażą się następujące opcje:

 • Odtwórz – odtwarza nagranie. Jeśli chcesz je przewinąć do tyłu lub do przodu, użyj strzałek prawo-lewo.
 • Zmień nazwę – pozwala zmienić nazwę nagrania.
 • Usuń – usuwa nagranie.

Kalkulator

Kalkulator pozwala na wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych tj.: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Możesz wpisać dowolnie długie wyrażenie z dowolną ilością liczb i operacji. Po wciśnięciu klawisza potwierdź pojawi się wynik. Wynik wcześniejszego działania może zostać użyty w następnym działaniu jako pierwsza liczba, jeśli po potwierdzeniu wybierzesz następne działanie (np. dodawanie). Znaki działań matematycznych znajdziesz pod klawiszem asterisk (gwiazdka), przecinek natomiast znajduje się pod klawiszem hash (płotek).

Pogoda

Aplikacja pogoda pokazuje aktualną temperaturę w twoim mieście a także prognozę na najbliższe trzy dni. Dla każdego z tych dni możesz uzyskać szczegółową prognozę, wybierając dany dzień i wciskając klawisz potwierdź. Szczegółowa prognoza pogody zawiera temperaturę, prędkość wiatru, zachmurzenie, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne dla każdych kolejnych trzech godzin danego dnia, od 2:00 rano do 23:00. Aby poruszać się po szczegółowej prognozie pogody użyj strzałek prawo-lewo.

 

Wróć do poradni