phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Połączenia i wiadomości BlindShell Classic

Wykonywanie połączeń głosowych

Ta pozycja w menu pozwala na wykonywanie połączeń głosowych z użyciem numerów z Twojej listy kontaktów lub z dowolnym numerem telefonu. Korzystając z tej pozycji możesz także sprawdzić historię rozmów – przychodzących, wychodzących, odrzuconych i nieodebranych.

Wykonywanie połączeń do osób z Twojej listy kontaków

Wybranie pozycji zadzwoń wyświetli listę kontaktów. Poruszaj się po liście kontaktów dopóki nie znajdziesz kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Możesz także użyć opcji wyszukiwania, aby szybciej znaleźć dany kontakt (jest to szczególnie użyteczne w przypadku posiadania w telefonie wielu kontaktów). Pozycja wyszukaj w menu jest ostatnią pozycją na liście, możesz dostać się do niej naciskając lewy klawisz, jeśli zaznaczony jest pierwszy kontakt na liście. Możesz także wpisać dowolną literę i zostaniesz przeniesiony do pierwszego kontaktu rozpoczynającego się tą literą (np. wpisanie litery C przeniesie cię do pierwszego kontaktu na C). Potem możesz wybrać dalszy kontakt używając klawiszy w prawo i w lewo. Jak już znajdziesz osobę, do której chcesz zadzwonić, wystarczy wcisnąć klawisz potwierdź, aby zainicjować połączenie telefoniczne.

Wybieranie numeru

Wybranie pozycji wybierz numer spowoduje pojawienie się ekranu połączenia, gdzie możesz wpisać numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić. Po wpisaniu numeru wciśnij klawisz potwierdź, aby uzyskać połączenie.

Historia połączeń

W historii połączeń znajdziesz wszystkie rozmowy (wychodzące i przychodzące) wraz z dodatkowymi informacjami. Wybranie tej pozycji w menu za pomocą klawisza potwierdź przeniesie cię do menu, w którym znajdziesz następujące opcje:

 • zadzwoń do kontaktu/pod numer
 • wyślij wiadomość
 • sprawdź długość połączenia
 • usuń rozmowę z historii połączeń
 • wybranie opcji usuń całą historię połączeń spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych połączeń z historii

Wiadomości

Menu wiadomości pozwala na stworzenie i wysłanie wiadomości do twoich kontaktów lub bezpośrednio na podany numer telefonu. Wiadomość możesz wysłać do wielu kontaktów na raz. Możesz także sprawdzić poprzednie wysłane i odebrane wiadomości.

Wskazówka: Aby sprawdzić, ile znaków pozostało do wyczerpania limitu dla jednego SMS-a, naciśnij klawisz w dół, spowoduje to odczytanie wiadomości a następnie usłyszysz informację o ilości pozostałych znaków.

Tworzenie wiadomości SMS i wysyłanie do osób z listy kontaktów

Wybranie pozycji wyślij SMS do osoby z listy kontaktów wyświetli listę twoich kontaktów. Możesz się po niej poruszać tak, jak to było opisane wcześniej. Gdy już znajdziesz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość, potwierdź swój wybór klawiszem potwierdź. Następnie napisz wiadomość i ponownie potwierdź klawiszem potwierdź, aby ją wysłać.

Wysyłanie SMS-a na numer telefonu

Wybranie opcji wyślij SMS na numer telefonu wyświetli menu, w którym znajdziesz trzy pozycje: numer, tekst i wyślij wiadomość.

 • Numer – wpisz numer telefonu, na który chcesz wysłać wiadomość i potwierdź klawiszem potwierdź.
 • Tekst – wpisz treść wiadomości i potwierdź klawiszem potwierdź.
 • Wyślij – po wybraniu numeru i wpisaniu treści wiadomości, wybierz tę opcję, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości SMS do kilku kontaktów na raz

Wybranie tej opcji spowoduje pojawienie się menu, w którym znajdziesz trzy pozycje: odbiorcy, tekst i wyślij wiadomość.

 • Odbiorcy – wybierz kontakt z listy kontaktów lub podaj numer telefonu, na który chcesz wysłać wiadomość, kontakt lub numer zostanie dodany do listy odbiorców. Możesz kontynuować uzupełnianie listy kontaktów dopóki nie znajdą się tam wszyscy, którym chcesz wysłać wiadomość. Następnie cofnij się do poprzedniego menu, używając klawisza do tyłu. Aby usunąć odbiorcę, zaznacz go na liście a następnie wybierz opcje usuń pozycję.
 • Tekst – wpisz treść wiadomości a następnie potwierdź klawiszem potwierdź.
 • Wyślij – po wpisaniu treści wiadomości i wybraniu numeru wybierz tę pozycję, aby wysłać wiadomość.

Do póki wiadomość nie zostanie wysłana, istnieje możliwość edytowania wiadomości przez wybranie odpowiedniej pozycji w menu.

Konwersacje

Konwersacje zawierając wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości, które pogrupowane są według kontaktu lub numeru telefonu. Wybranie danego kontaktu lub numeru wyświetli listę wszystkich wiadomości, które należą do tego kontaktu bądź numeru. Następnie jeśli wybierzesz którą z wiadomości, pojawią się następujące opcje:

 • Odpowiedz – daje możliwość natychmiastowego napisania i wysłania wiadomości do danego kontaktu.
 • Przekaż dalej – pozwala przesłać daną wiadomość do innego kontaktu lub na numer telefonu.
 • Zadzwoń – pozwala zadzwoń do danej osoby lub pod numer telefonu.
 • Zapisz jako nowy kontakt – jeśli dany numer nie został zapisany na twojej liście kontaktów, możesz go zapisać używając tej opcji.
 • Dodaj kontakt – jeśli numer telefonu nie został jeszcze zapisany w twoim telefonie, opcja ta pozwala przypisać go do konkretnego kontaktu.
 • Usuń – usuwa wiadomość.
 • Usuń konwersację – usuwa daną konwersację.

 

Wróć do poradni