phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Pozostałe funkcje BlindShell Classic

E-mail – poczta elektroniczna

Aby skorzystać z tej aplikacji musisz posiadać wcześniej utworzone konto e-mail. Aplikacja e-mail w telefonie BlindShell potrafi obsłużyć tylko jedno konto emailowe.

Logowanie do konta e-mail.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji e-mail zachodzi potrzeba zalogowania się do konta e-mail. Aby to zrobić, wybierz z menu opcję nowe konto. Po czym wpisz twój adres mailowy, adres serwera SMTP, adres serwera IMAP oraz hasło. Informacje te powinny znajdować się na stronie dostarczyciela usług e-mail. Po wybraniu opcji zapisz aplikacja podejmie próbę połączenia z serwerem pocztowym. Jeśli aplikacja uzyska połączenie, w menu pokaże się opcja nowy e-mail. Logowanie do konta może trochę potrwać w zależności od szybkości połączenia internetowego. Aby zmienić informacje o koncie lub je usunąć, skorzystaj z opcji edytuj konto.

Ważna informacja: W niektórych przypadkach potrzeba umożliwić zewnętrznym aplikacjom dostęp do twojego konta e-mail lub konieczne jest aktywowanie dostępu do konta przez serwer IMAP.

Tworzenie nowej wiadomości e-mail

Aby stworzyć nową wiadomość wybierz opcję nowy e-mail. W polu odbiorca możesz umieścić adres e-mail z twojej listy kontaktów (wybrany kontakt musi posiadać adres e-mail) lub wpisać go ręcznie. Możesz wysłać wiadomość do wielu odbiorców naraz. Następnie wpisz temat wiadomości oraz jej treść a następnie wyślij za pomocą opcji wyślij. E-mail pozostanie na ekranie dopóki nie zostanie poprawnie wysłany. Po odesłaniu maila telefon przeniesie cię do menu głównego aplikacji e-mail. Jeśli mail nie zostanie poprawnie odesłany, może spróbować wysłać go jeszcze raz lub nie, jeśli zdecydujesz się nie wysyłać maila, zostanie on zapisany jako brudnopis.

Jeśli natomiast nie możesz lub nie chcesz wysłać maila w danym momencie, możesz użyć klawisza cofnij, uzyskując tym samym dostęp do dwóch opcji:

  • Zapisz jako brudnopis – zakończenie pisania zapisze wiadomość jako brudnopis.
  • Nie zapisuj jako brudnopis – zakończenie pisania maila usunie wcześniej utworzoną wiadomość.

Przeglądanie e-maili

Aby przeglądać maile ze skrzynki odbiorczej lub innych folderów, wybierz dany folder a następnie użyć strzałek prawo-lewo. Aby przeczytać dany mail, zaznacz go a następnie użyj klawisza potwierdź. Podczas czytania maila przyciśnięcie klawisza potwierdź spowoduje wyświetlenie następującego menu:

  • Odpowiedz – tworzy wiadomość do nadawcy wiadomości, na którą odpowiedasz. Otwiera nowy e-mail z wypełnionym adresem mailowym odbiorcy oraz tematem.
  • Przekaż dalej – prześlij e-mail innemu odbiorcy. Pole odbiorcy jest puste, temat i pole tekstowe maila jest wypełnione.
  • Dodaj nadawcę do kontaktów – tworzy nowy kontakt z adresem mailowym nadawcy albo aktualizuje już istniejący kontakt dodając adres e-mail.
  • Usuń – usuwa e-mail.

Awaryjny przycisk SMS

Awaryjny przycisk SMS znajduje się z tyłu telefonu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez conajmniej 3 sekundy spowoduje wybranie wcześniej zdefiniowanego numeru alarmowego. Wybranie połączenia musi zostać potwierdzone klawiszem potwierdź. Połączenie alarmowe można zostać zrealizowane nawet, jeśli telefon jest zablokowany. Jeśli numer alarmowy nie został uprzednio zdefiniowany, po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza SOS przez conajmniej 3 sekundy, pojawi się możliwość jego przypisania.

 

Wróć do poradni