phone_wh.png  +420 910 127 172   envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Ustawienia BlindShell Classic

W tej części menu telefonu znajdziesz ustawienia pozwalające na zmianę jego zachowania. Znajdziesz tutaj także ustawienia sieci, kart SIM a także możliwość aktualizacji oprogramowania telefonu, jeśli akurat taka aktualizacja jest dostępna.

Dźwięki

Ta część menu zawiera różne ustawienia dotyczące dźwięku.

Profile

W tym miejscu możesz zdefiniować profile dźwiękowe telefonu (normalny, wibracje i cichy). Możesz dostać się do tych ustawień z użyciem klawisza hash (płotek), wystarczy go przycisnąć i przytrzymać.

 • Normalny – o połączeniach i wiadomościach będziesz informowany przy pomocy zarówno dźwięków jak i wibracji.
 • Wibracje – jedynie wibracje będą używane w celu powiadomienia o wiadomościach i rozmowach.
 • Cichy – ani dźwięki ani wibracje nie będą używane.

Ustawienia głośności

W tej części menu możesz ustawić głośność powiadomień i alarmów.

Melodie

W tej części menu możesz wybrać melodie, które będą używane jako dzwonek, do powiadomień i alarmów. Możesz użyć własnego pliku dźwiękowego. W tym celu należy skopiować go do pamięci telefonu. Aby użyć pliku jako dzwonek skopiuj go do folderu dzwonki, w przypadku powiadomień, skopiuj plik do folderu powiadomienia a w przypadku alarmów do folderu alarmy.

Wyjście głosowe

W tej części menu możesz dostosować tempo i intonację głosu. Możesz skorzystać z kilku opcji, aby ostatecznie wybrać tę, która najbardziej ci odpowiada. Możesz także włączyć lub wyłączyć informację o czasie o dacie, która jest odczytywana podczas odblokowywania telefonu.

Informacje zwrotne

Tutaj możesz ustawić sposób w jaki telefon będzie się z tobą komunikował (pomijając oznajmianie głosem). Możesz włączyć np. dźwięki sygnalizujące poruszanie się po menu lub dźwięki klawiszy. Alternatywnie możesz włączyć wibracje, które będą pełnić tę samą funkcję co dźwięki. Możesz również włączyć i dźwięki i wibracje jednocześnie.

Przypomnienie o powiadomieniu

Kiedy otrzymasz wiadomość lub przeoczysz fakt, że ktoś do ciebie dzwonił, pojawi się stosowne powiadomienie oraz odgrywany jest dźwięk. Jeśli włączysz opcję przypomnienia o powiadomieniu, cichszy, mniej przeszkadzający dźwięk będzie odgrywany co pięć minut, aby przypomnieć ci o powiadomieniu. Cykliczny dźwięk przestanie być odgrywany jak tylko sprawdzisz powiadomienie.

Klawiatura

W tej części menu znajdziesz ustawienia tekstu i blokady klawiatury.

Blokada klawiatury

W tej części menu możesz włączyć lub wyłączyć opcję blokowania klawiatury przy pomocy klawisza asterisk (gwiazdka). Blokada klawiatury służy głównie temu, by zapobiec niechcianemu przyciśnięciu klawiszy telefonu.

 • Jeśli blokada klawiatury jest włączona, telefon może zostać zablokowany i wprowadzony w stan uśpienia przez przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza asterisk (gwiazdka). Telefon zostanie automatycznie zablokowany po wygaszeniu ekranu. Aby odblokować telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz asterisk (gwiazdka).
 • Jeśli blokada klawiatury jest wyłączona, telefon automatycznie przejdzie w stan uśpienia po wygaszeniu ekranu, ale klawiatura nie zostanie automatycznie zablokowana. Aby aktywować telefon wystarczy przycisnąć dowolny klawisz. Użycie dowolnego klawisza jedynie aktywuje telefon. Nadal możesz zablokować telefon z użyciem klawisza asterisk (gwiazdka).

Odczytywanie w czasie kasowania znaków

Opcja ta ma wpływ na usuwanie znaków podczas wpisywania tekstu.

 • Odczytaj ostatni znak po skasowaniu – przy usuwaniu znaków klawiszem cofnij ostatni znak po usunięciu zostanie odczytany.
 • Odczytaj skasowany znak – przy usuwaniu znaków klawiszem cofnij, ostatni usunięty znak zostanie odczytany.
 • Po kasowaniu znaków możesz nacisnąć klawisz w dół, co spowoduje odczytanie tekstu, który pozostał.

Powtarzanie podczas wpisywania znaków

Podczas wpisywania tekstu możesz skorzystać z następujących opcji powtarzania.

 • Powtórz słowo po wpisaniu spacji – ostatnie napisane słowo zostanie odczytane po wstawieniu spacji lub kropki.
 • Powtórz cały wpisany tekst po wpisaniu spacji – cały uprzednio wpisany tekst zostanie odczytany po wpisaniu spacji lub kropki.
 • Nie powtarzaj – opcja powtarzania słowa lub tekstu w tym trybie jest wyłączona.

Ekran

W tej części menu znajdziesz ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie oraz czas automatycznego wyłączenia ekranu

Ustawienia jasności

Ta opcja pozwala na ustawienie jasności ekranu – czym wyższa jasność ekranu zostanie ustawiona, tym krótszy będzie czas pracy baterii.

Automatyczne wyłączenie ekranu

Ta opcja pozwala na ustawienie czasu bezczynności po którym ekran zostanie wyłączony a telefon przejdzie w stan czuwania, aby oszczędzać energię. Jeśli włączona jest opcja blokowania klawiatury, zostanie ona zablokowana po wyłączeniu się ekranu i przejścia telefonu w stan czuwania.

Schematy kolorów

Ta opcja pozwala na wybranie spośród czterech schematów kolorów. Pierwszy kolor, to kolor tekstu, drugi to kolor tła. Do wyboru są następujące możliwości.

 • Biały na czarnym tle
 • Czarny na białym tle
 • Biały na niebieskim tle
 • Czarny na żółtym tle

Styl głównego menu

Ta opcja powala na ustawienie wyglądu głównego menu. Możesz ustawić pokazywanie zwykłego tekstu, ikon lub kombinacji ikon i tekstu.

Włączanie wielkiej czcionki

Dzięki tej opcji możesz zwiększyć czcionkę w menu głównym. Miej na uwadze, że włączenie tej opcji może spowodować, że niektóre słowa nie zmieszczą się w jednym wierszu.

Ustawienia sieci

W tej sekcji możesz zmieniać ustawienia sieci tj. WiFi, Bluetooth i sieci komórkowe. Możesz także ustawić kod PIN.

WiFi

Aby móc używać sieci WiFi muszą ją najpierw włączyć. Jeśli nie masz zamiaru korzystać z WiFi możesz je wyłączyć wybierając opcję wyłącz WiFi. Tym sposobem zaoszczędzisz trochę energii.

Lista sieci

Pokazuje wszystkie sieci dostępne w twojej okolicy a także wszystkie te sieci, które zostały zapamiętane w twoim telefonie.

 • Aby połączyć się z daną siecią, wybierz ją klawiszem potwierdź a następnie wybierz opcję połącz z siecią. Jeśli dana sieć WiFi jest chroniona hasłem, zostaniesz poproszony o jego podanie.
 • Możesz także użyć klawisza WPS. Skorzystaj z opcji połącz przy pomocy klawisza WPS a następnie naciśnij klawisz WPS w twoim routerze. Po pewnym czasie powinieneś uzyskać dostęp do internetu.
 • Informacja o sieci, tutaj znajdziesz dodatkowe informacje takiej jak siłą sygnału czy dostępność sieci.
 • Aby usunąć zapamiętaną sieć z listy, wejdź w listę sieci, wybierz daną sieć a następnie skorzystać z opcji zapomnij.

Połączenie za pomocą pliku tekstowego

Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i stwórz plik tekstowy w głównym katalogu telefonu.

 • Wymagana nazwa pliku to wifi.txt (wielkość liter nie ma znaczenia). Plik powinien składać się z dwóch wierszy.
 • W pierwszym wierszu należy wpisać nazwę sieci (wielkość liter nie ma znaczenia), w drugim wierszu należy wpisać hasło (tutaj wielkość liter ma znaczenie).
 • Za każdym razem gdy spróbujesz uzyskać połączenie z zaszyfrowaną siecią WiFi, telefon sprawdzi dostępność i poprawność pliku wifi.txt
 • Jeśli plik zostanie odnaleziony i będzie poprawny, telefon sprawdzi czy w pierwszym wierszu znajduje się nazwa sieci.
 • Jeśli nazwa sieci zostanie odnaleziona, opcja wpisania hasła nie zostanie nawet pokazana, zamiast tego zostanie użyte hasło znajdujące się w pliku wifi.txt

Bluetooth

Telefon oferuje wsparcie dla urządzeń Bluetooth tj.: głośniki, słuchawki czy zestawy głośnomówiące. Urządzenie Bluetooth musi zostać uprzednio sparowane z telefonem, aby było możliwe jego użycie.

Ważna informacja: Jeśli zostanie podłączone urządzenie Bluetooth, stanie się ono domyślnym wyjście audio. Jeśli urządzenie nie zadziała prawidłowo, możesz nie uzyskać o tym żadnej informacji. W takim przypadku możesz odłączyć urządzenie zwiększając głośność poza skalę, np. przez kilkukrotne szybkie przyciśnięcie klawisza głośności.

Włączanie i wyłączanie połączenia Bluetooth

Bluetooth jest domyślnie wyłączony. Pozwala to zaoszczędzić energię. Zalecamy wyłączanie Bluetooth, jeśli go nie używasz. Funkcjonalność tę możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą pierwszej pozycji w menu.

Jak sparować nowe urządzenie

 • Włącz parowanie w swoim urządzeniu. Niektóre sprzęty mają domyślnie włączone parowanie jeśli są włączone i nie znajdują się w zasięgu sygnału. W przypadku innych urządzeń trzeba tę opcję włączyć. Zazwyczaj wystarczy wcisnąć odpowiedni klawisz lub kombinację klawiszy, procedura ta powinna być opisana w instrukcji obsługi danego urządzenia.
 • Jeśli udało ci się włączyć parowanie w twoim urządzeniu, wybierz w telefonie opcję skanuj w poszukiwaniu urządzeń. Wyszukiwanie trwa ok. pół minut zanim na liście pojawią się wszystkie urządzenia, które znajdują się w zasięgu sieci Bluetooth.
 • Wybranie danego urządzenia z listy za pomocą klawisza potwierdź uruchomi parowanie. Zazwyczaj proces ten trwa kilka sekund.
 • Niektóre urządzenia wymagają wprowadzenia kodu weryfikacyjnego. Jeśli natrafisz na takie urządzenie, musisz wpisać kod udostępniony przez BlindShell na twoim urządzeniu.

Łączenie i rozłączanie urządzenia

Nowo sparowane urządzenie powinno zostać połączone automatycznie. Niemniej, nie dotyczy to wszystkich urządzeń. Czasem użyteczna jest także możliwość podłączanie i odłączania urządzeń, kiedy mamy taką potrzebę.

Aby połączyć lub rozłączyć urządzenie:

 • Wybierz z menu opcję sparowane urządzenia, wszystkie sparowane urządzenia pojawią się w tym menu.
 • Wybranie urządzenia przy pomocy klawisza potwierdź otworzy menu, w którym będziesz mógł wybrać jedną z możliwości – połącz, rozłącz lub odparuj.
 • Jeśli wybierzesz opcję połącz lub rozłącz, nastąpi próba połączenia lub rozłączenia. Jeśli operacja się powiedzie, urządzenie wyda dźwięk.
 • Jeśli zdecydujesz się odparować urządzenie, stanie się ono niedostępne do czasu ponownego sparowania. Niektóre urządzenia mogą wymagać odparowania przed podłączeniem do innego telefonu.

Dodatkowe informacje nt. Technologii Bluetooth

 • Zanim spróbujesz sparować urządzenie, zazwyczaj musisz je najpierw włączyć. Niektóre urządzenia mogą się samoistnie wyłączać po określonym czasie bezczynności.
 • Na rynku dostępnych jest całe mnóstwo urządzeń Bluetooth. BlindShell nie może zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem. Niemniej twój sprzedawca urządzeń BlindShell może być w stanie doradzić ci jakie urządzenie wybrać.
 • Z powodu możliwych zakłóceń sygnału radiowego i charakterystyki protokołu Bluetooth, nie ma gwarancji, że dane urządzenie zostanie odnalezione podczas skanowania. Jeśli nie możesz znaleźć lub sparować danego urządzenia, upewnić się, że znajduje się ono w trybie parowania i spróbuj ponownie. Jeśli problem się utrzymuje, upewnij się, że nie ma w pobliżu źródeł silnego sygnału radiowego tj. inne urządzenie Bluetooth, router WiFi lub inne urządzenie radiowe.

Połączenie z internetem przez sieć komórkową

Ta opcja może zostać włączona lub wyłącza przy pomocy tej pozycji w menu. Alternatywnie można skorzystać z menu informacja o stanie telefonu.

Kod PIN

 • Możesz włączyć lub wyłączyć żądanie kodu PIN przy włączaniu telefonu w menu kod PIN. Aby zmienić kod PIN musisz go uprzednio aktywować.
 • Jeśli trzykrotnie wpiszesz błędny kod PIN, twoja karta SIM zostanie tymczasowo zablokowana i konieczne będzie wpisanie kodu PUK. Jeśli dziesięciokrotnie wpiszesz nieprawidłowy kod PUK, twoja karta SIM zostanie permanentnie zablokowana.
 • Jeśli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich zanim zmienisz aktywację i dezaktywację kodu PIN.

Karty SIM

Ustawienia kart SIM będą dostępne jedynie w przypadku użycia dwóch kart SIM. W tym miejscu możesz wybrać preferowaną kartę SIM dla rozmów wychodzących, SMS-ów i połączenia internetowego przez sieć komórkową.

Aktualizacja oprogramowania BlindShell

Ważna informacja: Aby dokonać aktualizacji oprogramowania telefonu, musisz być połączony z internetem przez WiFi.

Aktualizacje oprogramowania BlindShell pojawiają się z dwóch powodów:

 • Rozszerzają funkcjonalności telefonu i naprawiają błędy
 • Dodają nowe funkcjonalności

Ustawienia daty i godziny

Zazwyczaj data i godzina są ustawiane automatycznie dzięki informacji z sieci, jak tylko karta SIM zostanie umieszczona w telefonie. Niemniej, jeśli chcesz, tutaj możesz zmienić ustawienia daty i godziny.

 • Aby samemu ustawić datę i godzinę, najpierw wyłącz automatyczne ustawianie. Opcja ta może nie być dostępna, jeśli nie powiodło się uzyskanie informacji o dacie z sieci.
 • Pozycja ustaw czas – możesz tutaj wpisać 4 cyfry jako godzinę. Pierwsza para cyfr reprezentuje godziny, druga minuty.
 • Aby ustawić danę, wybierz opcję ustaw datę, po czym wpisz dzień, miesiąc i rok a następnie zapisz ustawienia.
 • Zawsze możesz przywrócić telefon do ustawień automatycznych, wystarczy wybrac opcję włącz automatyczne ustawianie daty i godziny.

O telefonie

W tej części menu znajdziesz techniczne informacje o telefonie, tj. Wersja oprogramowania czy ilość wolnego miejsca w pamięci telefonu/karcie SD. Znajdziesz tutaj także skrót do menu serwisowego, dzięki któremu można wykonać zaawansowane operacje tj. kopia zapasowa czy przywrócenie ustawień fabrycznych.

Menu serwisowe

Menu serwisowe służy do wykonywania operacji serwisowych takich jak np. wykonanie kopii zapasowej lub reset urządzenia do ustawień fabrycznych. Menu serwisowe nie jest częścią systemu operacyjnego telefonu BlindShell i działa poza nim, więc aby mogło zostać uruchomione konieczny jest restart telefonu. W trybie serwisowym nie jest więc możliwe używanie telefonu w standardowy sposób, nie działa także wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych.

Aby wykonać kopię zapasową lub dokonać przywrócenia ustawień z jej użyciem, musisz zainstalować w telefonie kartę SD. Karta SD służy tutaj jako miejsce przechowywania danych kopii zapasowej.

W menu serwisowym znajdziesz następujące pozycje:

Kopia zapasowa

Dzięki tej funkcji możesz stworzyć plik zawierający wszystkie ustawienia telefonu. Plik nie zawiera jednak plików użytkownika tj.: muzyka, książki, nagrania głosowe.

Kopia zapasowa zawiera następujące elementy:

 • Ustawienia telefonu BlindShell
 • Kontakty
 • Wiadomości
 • Kalendarz
 • Historia połączeń
 • Notatki
 • Alarmy
 • Informacje o oznaczonych obiektach
 • Konfigurację poczty elektronicznej (e-mail)

Kopia zapasowa jest przechowywana w pliku blindshell_backup.bin

Przywracanie ustawień

Dzięki opcji przywracania ustawień możesz odzyskać ustawienia telefonu, które wcześniej zostały zapisane w kopii zapasowej.

Ostrzeżenie: Twoje aktualne ustawienia zostaną nadpisane przez ustawienia zachowane w kopii zapasowej.

Jeśli w czasie operacji przywracania danych plik blindshell_backup.bin nie zostanie odnaleziony, wyświetli się informacja o błędzie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja ta pozwala przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika a telefon zostanie przywrócony do swojego oryginalnego stanu.

Ponowne uruchomienie telefonu

Dzięki tej opcji możesz zrestartować telefon i uruchomić go w trybie normalnym.

Informacje o stanie telefonu

Informacje o stanie telefonu można uzyskać niemalże zawsze używając klawisza do góry, opcja ta nie działa jedynie w trybie wprowadzania tekstu. Znajdziesz tutaj następujące informacje:

Data i godzina – wyświetla aktualną datę i godzinę. Przy pomocy klawisza potwierdź możesz uruchomić kalendarz.

 • Siła sygnału – wyświetla informację o sile sygnału sieci komórkowej
 • Stan baterii – pokazuje stan naładowania baterii w procentach
 • WiFi – wyświetla informacje o sieci WiFi, z którą telefon jest aktualnie połączony. Użycie klawisza potwierdź przeniesie cię do ustawień WiFi.
 • Bluetooth – wyświetla informacje o urządzeniach podłączonych przez Bluetooth

Instrukcja obsługi

Znajdziesz tutaj niniejszą instrukcję podzieloną na rozdziały, aby ułatwić jej przeglądanie. Znajdziesz tutaj również interaktywny samouczek, który uruchamiany jest przy pierwszym włączeniu telefonu.

Przeoczone wydarzenia

Znajdziesz tutaj powiadomienia o nowych wiadomościach czy nieodebranych połączeniach. Jak tylko sprawdzisz daną wiadomość czy połączenie, powiadomienie zostanie usunięte z tego menu.

Wyłączanie telefonu

Wybranie i potwierdzenie tej opcji wyłącza telefon.

 

Wróć do poradni